Log in

Web-Banner1-small

ตัวอย่างวิดีโอ (ดูฟรี) ทาง YouTube (ของ อ.พิบูลย์)

1.) คลิป N16: 50 กลุ่มประโยคพื้นฐาน-สนทนาภาษาอังกฤษ (ชีวิตประจำวัน) 1/2

 -----------------------------------------------------------------------

2.) คลิป N17: 50 กลุ่มประโยคพื้นฐาน-สนทนาภาษาอังกฤษ (ชีวิตประจำวัน) 2/2

-----------------------------------------------------------------------

3.) คลิป N1: ไขความลับที่ไม่เคยมีใครบอกให้รู้มาก่อน: วิธีเรียน+พูดภาษาอังกฤษ

-----------------------------------------------------------------------

4.) คลิป N4: ฝึกฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ-แบบ Australia เพื่อเพิ่มทักษะ

-----------------------------------------------------------------------

5.) คลิป N3: ฝึกพูดประโยคสำเร็จรูปกับแฟนทุกวัน-เช้าถึงเย็น

----------------------------------------------------------------------- 

6.) คลิป N2: เคล็ดลับเก่งเร็ว-ฝึกพูดภาษาอังกฤษ-พูดทุกเรื่อง+พูดทั้งวัน

-----------------------------------------------------------------------

7.) คลิป N1: ฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน-6เดือน-เก่งแน่นอน

-----------------------------------------------------------------------

8.) คลิป C50: เคล็ดลับเก่งเร็ว-ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เช้าจรดเย็น 

-----------------------------------------------------------------------

9.) คลิป N10เทคนิค+เคล็ดลับ ที่ทำให้เก่งเร็ว-ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

-----------------------------------------------------------------------

10.) คลิป C9พื้นฐานสำคัญ (ที่สุด) ในการเรียนภาษาอังกฤษ [Parts of Speech]

-----------------------------------------------------------------------

11.) คลิป C10พื้นฐานสำคัญ (เช่นกัน) เรื่องการใช้ Tense พื้นฐาน (สรุปทั้งหมดใน 1 คลิป)

-----------------------------------------------------------------------

Last modified onWednesday, 30 March 2016 23:37

Log in or Sign up