Log in

Web-Banner1-small

ก๋วยเตี๋ยว = noodles

Noodles-with-S Home-of-Naked-English Noodles-with-S

คำว่า “ก๋วยเตี๋ยว” = noodle

คนไทยเรามักใช้ผิดบ่อย

เพราะอาจจะไม่ทราบว่าฝรั่งเขาคิดถึงมันแบบเป็น “คำนามนับได้” ซึ่งเวลาเขารับประทาน เราก็ต้องทานเข้าไปหลายเส้น ดังนั้นเราจึงต้องเติม ‘s’ ด้วย เช่น

I like noodles. = ฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยว

I ate noodles for lunch. = ฉันทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารเที่ยง

ถ้าพูดผิดว่า: I ate a noodle. ฝรั่งเขาจะขำ เพราะมันแปลว่า "ฉันกินก๋วยเตี๋ยวมาเส้นนึง"

แต่ noodle soup (ก๋วยเตี๋ยวน้ำ) หรือ noodle shop (ร้านขายก๋วยเตี๋ยว) เขาจะไม่เติม ‘s’ กัน เพราะมันไปทำหน้าที่คล้ายๆ Adjective (คือไปขยายความให้แก่คำนาม) เราจึงไม่ต้องเติม ‘s’ ลงไป เช่น

My sister opened a noodle shop last month. = น้องสาวฉันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อเดือนที่แล้ว

Would you like a bowl of noodle soup? = ขอก๋วยเตี๋ยวน้ำชามหนึ่งครับ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง (Home of Naked English – ลาดพร้าว 112 และ รามคำแหง 53)

Last modified onSaturday, 09 April 2016 09:04

Log in or Sign up