Log in

Web-Banner1-small

อาหารเป็นพิษ ภาษาอังกฤษ

การจะพูดว่า “ฉัน (มีอาการ) อาหารเป็นพิษ” ซึ่งมักจะประกอบไปด้วยอาการท้องเสียถ่ายเป็นน้ำและคลื่นไส้อาเจียน อาการดังกล่าวจะตรงกับคำนาม

Read more...

Log in or Sign up